ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

สนับสนุนด้านความปลอดภัยและการบริการสำหรับลูกค้า

บริการด้านความปลอดภัยของเรา

ได้รับการสนับสนุนโดยช่างมืออาชีพมีความรวดเร็วในการทำงาน
คุณจะมีรอยยิ้มเมื่อคุณรู้ว่ารถยกของคุณมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

ระบบสนับสนุน

ความไว้วางใจ : นโยบายพื้นฐานของเราเกี่ยวกับการบริการหลังการขายสำหรับลูกค้า
● ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความเชี่ยวชาญและความไว้วางใจ เป็นปัจจัยพื้นฐานของการบริการหลังการขายของเรา
● ด้วยความร่วมมือกับลูกค้าของเรา และเราหวังว่าจะเติบโตไปพร้อม ๆ กับลูกค้าของเรา

การตรวจสอบความปลอดภัย

ความรวดเร็ว , ความเชี่ยวชาญ
● ถ้าความอุ่นใจ ความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายที่ลดลง คือสิ่งที่คุณต้องการ เรามีทางออก
● เรามีการซ่อมบำรุงตามระยะ ในกรณีของรถโฟล์คลิฟท์เกิดปัญหา การบริการอย่างรวดเร็ว และความชำนาญของเรา ก็จะลดเวลาในการซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ลง

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัย
● การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องจักรรถยก
● มีการอบรมพื้นฐานในการใช้งานรถยกที่ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย คู่มือการขับขี่รถยกประเภทต่างๆ การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานรถยก และการทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติที่มีความเข้มข้นในการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรรถยก

ความปลอดภัย : การฝึกอบรมความปลอดภัยในในการใช้งานเครื่องจักรรถยก
● ฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมความรู้ในการใช้งานรถยกและการดูแลบำรุงรักษาให้ถูกวิธี
● ฝึกอบรมในหลักสูตรปรับทักษะการขับขี่ตามาตรฐานของการใช้งานรถยกที่ถูกต้อง
● ฝึกอบรมเพิ่มเสริมเทคนิคการใช้งานรถยก การเคลื่อนที่อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคอย่างถูกต้อง
● ฝึกอบรมในหลักสูตรบริหารจัดการเครื่องจักรรถยกในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

* การฝึกอบรมมีการทดสอบเพื่อออกใบรับรองการจบหลักสูตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ

การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยเครื่องจักรรถยก

ความไว้วางใจ
● ในการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดของสาขาเราที่ตั้งอยู่ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยได้รับการจัดตั้งเพื่อให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานของเรา ลูกค้าของเราและผู้ที่สนใจ
● ศูนย์ฝึกอบรมของเราได้รับการรับรองการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มบริษัทไทยเหรียญ
หน่วยงานด้านความปลอดภัยของการใช้งานรถยก

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกค้าของเราเพราะเหตุนี้ไทยเหรียญฟอคลิฟท์จึงเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยในหลายจังหวัดที่สาขาเราก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยด้านการขับขี่เครื่องจักรรถยกที่ได้รับอนุมัติในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ จากภาครัฐ 
 

เรามีศูนย์ฝึกอบรมอยู่5แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

 
ศูนย์ฝึกอบรมเหล่านี้มีหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับผู้ขับขี่เริ่มใช้งานที่ถูกต้องตามาตรฐานผู้ผลิต และการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาต รวมถึงหลักสูตรขั้นสูงอื่นๆ ที่เหมาะกับผู้ขับขี่มืออาชีพให้มีการขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้น 

สถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรม

การฝึกอบรมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน   

หลักสูตรการฝึกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย กฎหมายของเครื่องจักรรถยกและปรับพื้นฐานการขับขี่ให้ถูกต้อง และการฝึกขับขี่นอกเหนือจากการฝึกอบรมอื่น ๆ เช่นหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการรถยกให้เหมาะสมกับโรงงาน และหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนรถยกภายใน 
 

โดยมีสำนักงานส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานที่รับรองและสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการขับรถยกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในโรงงาน 

ตั้งแต่เปิดศูนย์ฝึกอบรมฯ เราดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกค้าไปแล้วมากกว่า 450 บริษัท และมีผู้เข้ารับการทดสอบกับเรามากกว่า  28,000 คนสำหรับลูกค้าทุกรายทีใช้บริการซื้อหรือเช่ารถยกใหม่จากเราจะได้รับการฝึกอบรมฟรี 

หลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัย

ทบทวนการทำงานของรถยกและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนหลักการทำงานของรถยก การเคลื่อนที่ การยกสินค้าอย่างปลอดภัย

อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานรถยกและมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัย

การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามมาตรฐานของศูนย์ฝึกอบรมฯ

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่ของเราได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในจังหวัดที่เราก่อตั้ง 

วิทยากรผู้ฝึกสอนของเรามีประสบการณ์ในการฝึกอบรมรถยกโดยตรง และผ่านการสอนการฝึกอบรมแก่ผู้เรียนอย่างชำนาญการ 

หลักสูตรการใช้งานรถยกที่มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในที่ทำงาน

การวิเคราะห์สินค้า การจัดเรียงสินค้า การพิจารณาน้ำหนักในการบรรทุกให้สอดคล้องกับการทำงานรถยก

มีใบรับรองการจบหลักสูตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน และยังทีมงานคอยตอบคำถามทางด้านเทคนิค จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ตลอดจนได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ ด้วยการบริการที่ประทับใจ

เรามีสาขาให้บริการอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ สามารถติดต่อสาขาใกล้พื้นที่ของท่าน