เกี่ยวกับเรา

คำกล่าวจากผู้บริหาร

“เป้าหมายของเราคือการเป็น บริษัทรถฟอคลิฟท์ ที่มีสินค้าและการบริการที่เป็นที่น่าเชื่อถือ”

 

“บริษัทฯได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 ในกรุงเทพมหานคร และได้เริ่มให้บริการรถฟอคลิฟท์ ก่อนที่จะกลายเป็นกลุ่มบริษัทไทยเหรียญฯ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2532 เราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ Shinko Forklift (ปัจจุบันคือ SUMITOMO NACCO Forklift) และเรายังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจนกระทั่งปัจจุบัน

 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา และเราสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับสูงให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว และความเชี่ยวชาญ เรามีความภาคภูมิใจในความสามารถในการให้บริการ และการดำเนินการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

 

ปรัชญาที่มุ่งเน้นลูกค้าของเรา ทำให้บริษัทฯของเรามีฐานลูกค้ารายใหญ่ ทั้งในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และนอกเหนือจากบริษัทในประเทศไทย ก็ยังมีบริษัทในประเทศ ยุโรป อเมริกา และจีนอีกด้วย ปัจจุบันลูกค้าของเราไว้ใจในการบริการ การดำเนินการ และบำรุงรักษารถฟอคลิฟท์ มากกว่า 6,000 คัน และเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

 

เราสัญญาว่า เราจะยังคงรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นอันดับแรก ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง และเราจะยังคงเป็นบริษัทที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากมุมมอง และความต้องการของลูกค้าเสมอ

 

ขอขอบคุณสำหรับการให้การสนับสนุน และเรามุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 

Alex Lin

กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
  เริ่มดำเนินกิจการ ปี พ.ศ. 2532
กรรมการผู้จัดการ Alex Lin 

เป็นผู้นำเรื่องรถโฟล์คลิฟท์
ในด้านการขายและการบริการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 

จำนวนพนักงาน 450 คน
ณ มกราคม พ.ศ.2560
ทุนจดทะเบียน 100,500,000 บาท
(หนึ่งร้อยล้านห้าแสนบาท) 

ธุรกิจของเรา

รถโฟล์คลิฟท์และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุ

บริการขาย

บริการขายรถโฟล์คลิฟท์ใหม่และ
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง

บริการเช่า

บริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ใหม่และ
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง

บริการซ่อม

บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และ
บำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ปรัชญาบริษัท

“พวกเรากลุ่มบริษัทไทยเหรียญฟอคลิฟท์ กำหนดให้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นความสำคัญอันดับที่ 1 โดยการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า” 

เราสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการที่รวดเร็วและทันเวลาให้แก่ลูกค้าของเรา เป็นให้การบริการและการดูแลลูกค้าที่เหนือกว่า ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานรถฟอคลิฟท์ของคุณจะราบรื่น ศูนย์บริการทั่วประเทศไทยของเรา ทำให้ลูกค้าสามารถได้รับการบริการได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรามีการทำสัญญาในการให้บริการ การบริการตามปกติตามข้อเสนอแนะของทางบริษัท และเราจะขอแนะนำเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น  

ความปลอดภัย

เราให้คำแนะนำในการจัดการรถฟอคลิฟท์สำหรับการขนส่งขนาดใหญ่ และบริการที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการใช้งานรถฟอคลิฟท์ที่ปลอดภัย

รวดเร็ว

เราสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยการประสานงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

ความชำนาญ

เราให้บริการที่มีคุณภาพโดยช่างที่มีทักษะ และคุณสมบัติการบำรุงรักษารถฟอคลิฟท์ ที่ผ่านการอบรม นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการฝึกอบรมให้ผู้ใช้บริการอีกด้วย

ความไว้วางใจ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่จริงใจ และเรายังให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย

ความใส่ใจ

ค่านิยามของเราคือ “เรามีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อย และมีความปลอดภัยในการทำงาน” และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

นวัตกรรม

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อโอกาสเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรม ที่จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ตามความเชี่ยวชาญของเรา และเราไม่เคยย่อท้อต่อความท้าทาย

แนวทางปฏิบัติของบริษัท

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราตระหนักดีว่าจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลธุรกิจส่วนตัวของลูกค้าและมีนโยบายป้องกันข้อมูลที่มีอยู่ในบริษัท 

1

การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลธุรกิจส่วนตัว

นโยบายการปกป้องข้อมูลของเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับการรวบรวม และข้อมูลธุรกิจส่วนตัวของลูกค้าของเรา ในการใช้งานรถฟอคลิฟท์ การแก้ไขปัญหา และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรา เราจะรวบรวม และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น และไม่ได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

2

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เรายึดมั่นในกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านการป้องกันข้อมูลของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

 

3

การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเรามีโครงสร้างการจัดการอย่างเป็นระบบและข้อบังคับภายในบริษัทในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การให้การอบรมแก่พนักงานอย่างเต็มที่ รวมถึงการปรับปรุงการจัดการและการให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าถึง การลบ การทำลาย การปลอมแปลงและการรั่วไหลของฐานข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

4

การกำกับดูแลผู้ได้รับว่าจ้าง

บริษัทของเราอาจว่าจ้างบุคคลที่สามให้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะกำหนดให้ผู้ได้รับว่าจ้างต้องควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเข้มงวดภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท

5

การเปิดเผย การแก้ไขและการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่

บริษัทของเราพร้อมจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับมาในกรณีที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นโดยที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความประสงค์ของลูกค้าจริงภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม

ประวัติบริษัท

1989 2532
ก่อตั้งบริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

ก่อตั้งบริษัท โดยเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์
1990 2533
ได้รับคัดเลือกจากบริษัท SUMITOMO NACCO Forklift


บริษัท Shinko Electric จากประเทศญี่ปุ่น คัดเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
1991 2533
ขยายพื้นที่และย้ายสำนักงาน
ทางบริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด ขยายพื้นที่การทำงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงได้ทำการย้ายสำนักงานไปยัง 58 ซอยอุดมสุข 60 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
1992 2534
เปิดให้บริการสาขาที่ 2 จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง)
เปิดให้บริการสาขาที่ 2 ที่จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง)
เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคตะวันออก
1993 2535
เปิดให้บริการสาขาที่ 3 พระนครศรีอยุธยา(โรจนะ)

เปิดให้บริการสาขาที่ 3 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคกลาง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ

2001 2544
เปิดให้บริการสาขาที่ 4 ที่จังหวัดสมุทรสาคร(นาดี)

เปิดให้บริการสาขาที่ 4 ที่จังหวัดสมุทรสาคร (นาดี) เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคตะวันตก

2005 2548
เปิดให้บริการสาขาที่ 5 ที่จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)

เปิดให้บริการสาขาที่ 5 ที่จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคตะวันออก ดูแลลูกค้าในส่วนนิคมอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ

2008 2551
เปิดให้บริการสาขาที่ 6 ที่กรุงเทพมหานคร(ศรีนครินทร์)

เปิดให้บริการสาขาที่ 6 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศรีนครินทร์) เป็นส่วนของโชว์รูม ทำการจัดแสดงรถโฟลคลิฟท์ เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวก ในการรับชมรถโฟลคลิฟท์และทดลองใช้งาน

2011 2554
ย้ายสำนักงาน สาขาสมุทรสาคร (นาดี)

ทางบริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด ได้ทำการย้ายสำนักงาน สาขาสมุทรสาคร (นาดี) เพื่อขยายพื้นที่การทำงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไปยัง 22/7 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2013 2556
เปิดให้บริการสาขาที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา และสาขาที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

เปิดให้บริการสาขาที่ 7 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก

เปิดให้บริการสาขาที่ 8 ที่จังหวัดนครราชสีมา (จอหอ)
เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2014 2557
ย้ายสำนักงาน สาขาชลบุรี (แหลมฉบัง)

ทางบริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด ได้ทำการย้ายสำนักงาน สาขาชลบุรี (แหลมฉบัง) เพื่อขยายพื้นที่การทำงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไปยัง 710/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2015 2558
เปิดให้บริการสาขาที่ 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสาขาที่ 10 จังหวัดลำพูน

เปิดให้บริการสาขาที่ 9 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าโรงช้าง)
เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคใต้

เปิดให้บริการสาขาที่ 10 ที่จังหวัดลำพูน เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคเหนือ

2016 2559
เปิดให้บริการสาขาที่ 11 จังหวัดปราจีนบุรี(กบินทร์บุรี)

เปิดให้บริการสาขาที่ 11 ที่จังหวัดปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี) เพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคตะวันออก

2017 2560
เปิดให้บริการสาขาที่ 12 จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)

เปิดให้บริการสาขาที่ 12 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง) เพื่อรองรับลูกค้าในเขตนิคมลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียง

2018 2561
ย้ายสำนักงาน สาขานครราชสีมา (จอหอ)

ทางบริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด ได้ทำการย้ายสำนักงาน สาขานครราชสีมา (จอหอ) เพื่อขยายพื้นที่การทำงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไปยัง 119 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2020 2563
เปิดให้บริการสาขาที่ 13 ที่จังหวัดสมุทรปราการ(บางบ่อ)

เปิดให้บริการสาขาที่ 13 ที่จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ) เพื่อขยายพื้นที่การทำงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง

2021 2564
เปิดให้บริการสาขาที่ 14 ที่จังหวัดขอนแก่น

เปิดให้บริการสาขาที่ 14 ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายพื้นที่การทำงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับลูกค้าในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง

เรามีสาขาให้บริการอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ สามารถติดต่อสาขาใกล้พื้นที่ของท่าน